Зидария

ЗидарияВъпреки наличието на множество иновации в строителната индустрия, които водят до намаляване на ролята на зидарията, при традиционните методи на строителство, както и в някои съвременни системи, работата със зидарии все още заема важно място. Зидариите се използват за изграждането на стени, проеми, огради, основи и др. ZCV предлага тази услуга на своите клиенти, като се адаптира към изискванията на материалите и обема на работа