Вертикална планировка

Вертикална планировкаВертикалната планировка е процес, който ни позволява да преобразим терена по начин, който отговаря на нашите предпочитания и необходимости. Тази планировка включва детайлно определяне на всеки наклон и уклон на местността, както и разположението на елементи като стълбища, подпорни стени, рампи, платформи, пътеки и входове. Освен това, с помощта на вертикалната планировка се управлява оттичането на повърхностни води, предотвратявайки натрупването им чрез ефективно използване на дренажни системи като шахти и канавки. Този процес включва и мерки за предпазване от почвена ерозия, осигурявайки стабилност и дългосрочна устойчивост на ландшафта.