Груб строеж

Груб строеж

Грубият строеж обхваща изграждането на основната структура на сгради и съоръжения. Този етап включва дейности от началния изкоп до предприемането на всички нужни действия за стартиране на строителството, като дрениране на изкопа, ограда и осигуряване на безопасността на обекта, построяване на временни подпомагащи съоръжения и складове за материали. В рамките на грубия строеж се извършва също изграждането на основите, основните стени, армиранобетонни конструкции за под и стени, които са устойчиви на земетресения, колони, мурове, комини, вентилационни шахти, стълбища и прочие. ZCV предоставя цялостно изпълнение на тези услуги.